MPSC/PSI/STI/ASST स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

नोकरी मार्गदर्शक

Friday, February 28, 2014

Thursday, February 27, 2014

Wednesday, February 26, 2014

Tuesday, February 25, 2014

Monday, February 24, 2014

प्रश्नसंच - ५५ [इतिहास]

8:34 AM
प्र १.} तिस-या अंग्लो-म्हैसूर युद्धात टिपू सुलतान विरुद्ध पुढीलपैकी कोणी संयुक्त फळी उभी केली ? A. निजाम, कर्नाटकचा नवाब, इंग्रज B. मरा...

Sunday, February 23, 2014

Saturday, February 22, 2014

प्रश्नसंच - ५३ [भूगोल]

11:38 PM
प्र १.} पावसाळा व हिवाळा यांच्या दरम्यानचा कोणता महिना संक्रमणाचा महिना म्हणून ओळखला जातो ? A. ऑक्टोबर B. जुलै C. सप्टेंबर D. जून उ...

Friday, February 21, 2014

Thursday, February 20, 2014

Wednesday, February 19, 2014

प्रश्नसंच - ५० [इतिहास]

11:31 PM
प्र १.} चोल राजांच्या संदर्भात "राजांच्या मृत्युनंतर त्याच्या चितेवर त्याचे सर्व अंगरक्षक स्वतःला जाळून घेऊन प्राणार्पण करत असत"...

Tuesday, February 18, 2014

Monday, February 17, 2014

Sunday, February 16, 2014