MPSC/PSI/STI/ASST स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

नोकरी मार्गदर्शक

Sunday, April 12, 2015

दिनविशेष प्रश्नमंजुषा

सर्वच स्पर्धा परीक्षांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या दिवसांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात. तुम्ही प्रचलित दिन तयारही केले असतील. पण आम्ही हे विशेष दिन आपल्या पर्यंत आणत आहोत. याचा तुम्हाला नक्की लाभ होईल अशी आशा वाटते.
1. "जागतिक डावखुरे दिन" कधी साजरा केला जातो ?

A. 13 मार्च
B. 13 जुलै
C. 13 ऑगस्ट
D. 13 नोव्हेंबर

Click for answer

C. 13 ऑगस्ट

2. "जागतिक सायकल दिन" कधी साजरा करतात ?

A. 7 जानेवारी
B. 7 फेब्रुवारी
C. 7 मार्च
D. 7 एप्रिल


Click for answer

D. 7 एप्रिल
3. "जागतिक मलेरिया दिन" कधी साजरा केला जातो?

A. 7 एप्रिल
B. 13 एप्रिल
C. 25 एप्रिल
D. 30 एप्रिल


Click for answer

C. 25 एप्रिल
4. "जागतिक स्वच्छतागृह दिन" केव्हा साजरा करतात ?

A. 19 नोव्हेंबर
B. 19 डिसेंबर
C. 19 जानेवारी
D. 19 फेब्रुवारी


Click for answer

A. 19 नोव्हेंबर
5. "आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन" केव्हा साजरा करतात?

A. 29 एप्रिल
B. 29 जानेवारी
C. 29 जुलै
D. 29 नोव्हेंबर


Click for answer

C. 29 जुलै
6. "जागतिक लोकशाही दिन" कधी साजरा करतात?

A. 15 एप्रिल
B. 15 सप्टेंबर
C. 15 डिसेंबर
D. 15 जानेवारी


Click for answer

B. 15 सप्टेंबर
7. "राष्ट्रीय सुशासन दिन" कधी साजरा करण्यात आला ?  good-governance

A. 10 डिसेंबर
B. 25 डिसेंबर
C. 14 नोव्हेंबर
D. 1 जानेवारी


Click for answer

B. 25 डिसेंबर
8. "जागतिक मुक्त पत्रकारिता दिन" कधी पाळला जातो ?

A. 1 मे
B. 3 मे
C. 11 मे
D. 25 मे


Click for answer

B. 3 मे
9. "डार्विन दिन ( उत्क्रांती दिन )" केव्हा साजरा केला गेला ?

A. 12 फेब्रुवारी
B. 12 डिसेंबर
C. 12 एप्रिल
D. 12 ऑगस्ट


Click for answer

A. 12 फेब्रुवारी
10. "जागतिक विद्यार्थी दिन" कधी साजरा करतात?

A. 1 जानेवारी
B. 15 ऑक्टोबर
C. 23 एप्रिल
D. 29 जुलै


Click for answer

B. 15 ऑक्टोबर