MPSC/PSI/STI/ASST स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

नोकरी मार्गदर्शक

चालू घडामोडी

प्रश्नसंच ११० - [चालू घडामोडी-Asst Pre-२०१४]
प्रश्नसंच ८९ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ८० - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ७५ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ४७ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ३९ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच ३५ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच २४ - [चालू घडामोडी]
प्रश्नसंच १७ - [चालु घडामोडी]
प्रश्नसंच १२ - [चालु घडामोडी]