Header Ads

महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे [Hill Station in Maharashtra]

 •     आंबोली (सिंधुदुर्ग)
 •     खंडाळा (पुणे)
 •     चिखलदरा-गाविलगड (अमरावती)
 •     जव्हार (ठाणे)
 •     तोरणमाळ (नंदुरबार)
 •     पन्हाळा (कोल्हापूर)
 •     पाचगणी (सातारा)
 •     भिमाशंकर (पुणे)
 •     महाबळेश्वर (सातारा)
 •     माथेरान (रायगड)
 •     मोखाडा (ठाणे)
 •     म्हैसमाळ (औरंगाबाद)
 •     येडशी (उस्मानाबाद)
 •     रामटेक (नागपूर)
 •     लोणावळा (पुणे)
 •     सूर्यामाळ (ठाणे)