Header Ads

भारताचे जनक / शिल्पकार [Indians Author / Architect]

 • आधुनिक भारताचे जनक - राजा राममोहन रॉय
 • आधुनिक भारताचे शिल्पकार - पंडित जवाहरलाल नेहरू.
 • भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक - दादाभाई नौरोजी.
 • भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक - सुरेंद्रनाथ चटर्जी
 • भारतीय असंतोषाचे जनक - लोकमान्य टिळक.
 • भारताच्या एकीकरणाचे थोर शिल्पकार – सरदार वल्लभभाई पटेल.
 • मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक - आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर.
 • भारतीय चित्रपटस्रष्टीचे जनक - दादासाहेब फाळके.
 • भारताच्या अनुविज्ञानाचे जनक - डॉ.होमी भाभा.
 • आधुनिक मराठी कादंबरीचे जनक - ह.ना.आपटे.
 • आधुनिक मराठी कवितेचे जनक - केशवसुत.
 • स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक - लॉर्ड रिपन.
 • भारताच्या हरितक्रांतीचे जनक - डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन.
 • भारताच्या धवलक्रांतीचे जनक - डॉ.व्हार्गीस कुरियन.
 • भारतीय भूदान चळवळीचे जनक - आचार्य विनोबा भावे.
 • भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाचे शिल्पकार - विक्रम साराभाई.
 • भारतीय दूरसंचार क्रांतीचे जनक - सॅम पित्रोदा.