Header Ads

महाराष्ट्र - सांस्कृतिक धोरण [Maharashtra - Cultural Policy]

महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणातील प्रमुख बाबी

 •  'राज्य सांस्कृतिक निधी' ची स्थापना. - शासकीय अर्थसहाय्य आणि लोकसहभाग यातून; या निधीतून केवळ शासकीय तरतुदींतून सहजगत्या न राबविता येणाऱ्या योजना /उपक्रम राबविले जातील.
 •  मराठी भाषा विभाग स्थापन केला जाईल.
 •  भाषा सल्लागार मंडळ स्थापन होणार.
 •  मुंबईत भाषाभवन उभे राहणार.- भाषा आणि साहित्यविषयक उपक्रम राबविण्यासाठी.
 •  मराठीसाठी 'प्रमाण भाषा कोश ' मंडळ स्थापन होणार.
 •  प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह.
 •  जिल्हा पातळीवर खाजगी सहकार्याने नाट्यगृह.
 • मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज (नियोजित स्थळ: अरबी समुद्रात), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (चैत्यभूमी ), महात्मा फुले आणि राजर्षी  शाहू महाराज यांचे स्मारक उभे राहणार.
 • प्रत्येक महसुली विभागात, विभागीय पातळीवर 'कलासंकुल' उभे करणार.
 • साहित्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक किंवा त्यांच्या नावाने अध्यासन रशियात स्थापण्याचा प्रयत्न करणार.
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठ (अमेरिकेत) तर महर्षी वि.रा.शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड (ब्रिटन ) विद्यापीठात अध्यासन निर्माण करण्यात शासन प्रयत्न करेल.
 • शिवकालीन किल्ल्यांच्या ठिकाणी "शिवकिल्ले मालिका योजना " तयार करणार.
 • पैठण येथे संतपीठ
 • महाराष्ट्र ललित कला अकादमीची स्थापना.
 • मराठी बोली भाषा अकादमी उभारणार.
 • महाराष्ट्र प्रगत अध्ययन केंद्र नावाची स्वायत्त संस्था उभी राहणार- 'महाराष्ट्रविद्या' या नवीन ज्ञानशाखेच्या अभ्यासासाठी.