Header Ads

प्रश्नसंच - २७ [भूगोल]

प्र.१} 'निलम' जातीच्या आंब्याचे भारतातील प्रमुख उत्पादक राज्य कोणते ?

A. महाराष्ट्र
B. आंध्रप्रदेश
C. उत्तर प्रदेश
D. पश्चिम बंगाल


B. आंध्रप्रदेश

प्र.२} 'बोडो' हि जमात खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आढळते ?

A. आसाम
B. मेघालय
C. सिक्कीम
D. अंदमान


A. आसाम

प्र.३} 'सुगंधी अत्तर' लघुउद्योगांसाठी खालीलपैकी प्रसिद्ध शहर कोणते ?

A. अलिगढ
B. फिरोजपुर
C. गुंटूर
D. कन्नौज


D. कन्नौज

प्र.४} गारो, खासी, जैतीया या टेकड्या खालीलपैकी कोणाच्या समकालीन आहेत ?

A. हिमालय
B. शिवालिक डोंगररांग
C. माळवा पठार
D. हिमाचल हिमालय


C. माळवा पठार

प्र.५} खालीलपैकी कोणत्या कारणांमुळे ईशान्य भारतात कापसाचे पिक घेता येत नाही ?

अ] जमिनीची कमी सुपीकता
ब] जास्त प्रमाणावर पर्जन्यवृष्टी

पर्यायः-
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. यापैकी नाही


C. वरील दोन्ही

प्र.६} लाल मृदेसंदर्भात चुकीचे विधान ओळखा.

A. ही मृदा काळ्या म्रुदेच्या भोवतालच्या प्रदेशात असते.
B. लोहाच्या आधिक्यामुळे लाल रंग
C. सेंद्रिय पदार्थ व नायट्रोजन समृद्ध
D. या म्रुदेला लोम मृदा असेही म्हणतात


C. सेंद्रिय पदार्थ व नायट्रोजन समृद्ध

प्र.७} खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.

अ] भारतातील पहिला रेशीम उद्योग हावडा येथे १८३२ मध्ये चालू झाला.
ब] भारत जगाच्या २६% रेशीम उत्पादन करते.

पर्यायः-
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. वरील दोन्ही
D. यापैकी नाही


A. फक्त अ

प्र.८ } 'लॅब्रडॉर' हा सागरी प्रवाह कोणत्या महासागरावरून जातो ?

A. पॅसिफिक
B. दक्षिण अटलांटिक
C. उत्तर अटलांटिक
D. हिंदी महासागर


C. उत्तर अटलांटिक

प्र.९} भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर यांना कोणती सामुद्रधुनी जोडते ?

A. पाल्क
B. बिअरिंग
C. जिब्राल्टर
D. हडसन


C. जिब्राल्टर

प्र.१०} जगप्रसिद्ध पंचमहासरोवरे कोणत्या देशात आहेत ?

A. भारत
B. रशिया
C. अमेरिका
D. जपान


C. अमेरिका