Header Ads

प्रश्नसंच - ४९ [भूगोल]

प्र १.} भारतातील सर्वात उंच धरण कोणते ?

A. भाक्रा-नांगल
B. उजनी
C. हिराकूड
D. हरिके


A. भाक्रा-नांगल

प्र २.} खाली दिलेल्या वने आणि त्यात आढळणारे वृक्ष यांच्या जोड्यांपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

A. सुचीपर्णी - देवधर
B. सदाहरित - महोगनी
C. पानझडी - साल
D. भूमध्यसागरीय वने – फर, पाईन


D. भूमध्यसागरीय वने – फर, पाईन

प्र ३.} कोणत्या खंडातून विषुववृत्त, मकरवृत्त आणि कर्कवृत्त हि तीनही अक्षवृत्ते जातात ?

A. दक्षिण अमेरिका
B. आफ्रिका
C. युरोप
D. आशिया


B. आफ्रिका

प्र ४.} 'अल निनो' या सागरी प्रवाहामध्ये होणा-या बदलांची स्थिती खालीलपैकी कोणत्या खंडाशी संबंधित आहे ?

A. आशिया
B. युरोप
C. अंटार्क्टिका
D. दक्षिण अमेरिका


D. दक्षिण अमेरिका

प्र ५.} उरली व मोपला या जमाती कोणत्या राज्यात आढळतात ?

A. तामिळनाडू
B. केरळ
C. कर्नाटक
D. हिमाचल प्रदेश


B. केरळ

प्र ६.} ' गोंडवाना कोळसा क्षेत्र ' खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आढळते ?

A. कर्नाटक
B. उत्तरप्रदेश
C. गुजरात
D. मध्यप्रदेश


A. कर्नाटक

प्र ७.} नर्मदा प्रकल्पासंदर्भात योग्य विधाने ओळखा.

अ] या प्रकल्पाअंतर्गत मध्यप्रदेशात 'सरदार सरोवर' बांधण्यात आले आहे.
ब] या प्रकल्पाअंतर्गत गुजरातमध्ये 'इंदिरासागर धरण' बांधण्यात आले आहे.

पर्यायः-
A. फक्त अ योग्य
B. फक्त ब योग्य
C. दोन्ही योग्य
D. दोन्ही अयोग्य


D. दोन्ही अयोग्य
{'सरदार सरोवर' गुजरातमध्ये व 'इंदिरासागर धरण' मध्यप्रदेशात बांधण्यात आले आहे.}

प्र ८.} युरोपमध्ये अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी कोणती नदी प्रसिद्ध आहे ?

A. र्‍हाईन
B. मिसिसीपी
C. हडसन
D. टिबर


A. र्‍हाईन

प्र ९.} श्रीशैलमजवळील घळई कोणत्या नदीने तयार केली आहे ?

A. पेरियार
B. पेन्नार
C. कृष्णा
D. कावेरी


C. कृष्णा

प्र १०.} हिंदाल्को हि अल्युमिनिअम उत्पादन करणारी कंपनी कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?

A. महाराष्ट्र
B. उत्तर प्रदेश
C. गुजरात
D. पश्चिम बंगाल


B. उत्तर प्रदेश