Header Ads

प्रश्नसंच - ५७ [इतिहास]

प्र १.} राष्ट्रकुट कोणत्या धर्माचे अनुयायी होते ?

A. बौद्ध
B. जैन
C. वैष्णव
D. शैव


B. जैन

प्र २.} अयोग्य जोडी ओळखा.

A. यादव - देवगिरी
B. राष्ट्रकुट - मान्यखेत
C. होयसाळ - द्वारसमुद्र
D. पांड्य - बेलूर


A. पांड्य - बेलूर

प्र ३.}  'राजतरंगिणी' या ग्रंथात कोणत्या प्रदेशचा इतिहास वर्णन केला आहे ?

A. मध्यप्रदेश
B. महाराष्ट्र
C. काश्मीर
D. राजस्थान


C. काश्मीर

प्र ४.} महमद गझनीने भारतावर पहिली स्वारी कधी केली ?

A. इ.स.१०००
B. इ.स.९९९
C. इ.स.९७५
D. इ.स.१००८


A. इ.स.१०००

प्र ५.} क्रिप्स मिशनला पोस्ट डेटेड चेक कोणी म्हंटले?

A. पट्टाभी सीतारामय्या
B. दादाभाई नौरोजी
C. न्या.रानडे
D. महात्मा गांधी


D. महात्मा गांधी

प्र ६.} भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यानचे दत्त-ब्रॅडली प्रबंध कशासंबंधी होता ?

A. कम्युनिस्ट चळवळ
B. भारतीयांना नागरी सेवेत प्रवेश
C. कामगार चळवळी
D. कृषी महसुलाच्या पद्धती


A. कम्युनिस्ट चळवळ

प्र ७.} सुलतान महंमद गझनीसोबत भारतात कोण आले ?

A. अल मसुदी
B.अल बरुनी
C. सुलेमान
D. इक्न हकल


C. सुलेमान

प्र ८.} भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत कोणत्या घटकाने सर्वात कमी प्रमाणात सहभाग घेतला ?

A. शेतकरी
B. राज्यांचे राजे
C. सरकारी अधिकारी
D. तुकडोजी महाराज


B. राज्यांचे राजे

प्र ९.} दिल्ली प्रस्तावामध्ये खालीलपैकी काय अंतर्भूत होते ?

अ] विभक्त मतदार संघाऐवजी एकत्रित मतदार संघ आणि मुस्लिमांना राखीव जागा
ब] केंद्रीय कायदेमंडळामध्ये मुस्लिम लीगला एक तृतीयांश प्रतिनिधीत्व देण्यात आले.
क] पंजाब व बंगाल मध्ये मुस्लिमांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व.

पर्यायः-
A. अ आणि ब
B. ब आणि क
C. फक्त अ
D. वरील सर्व


D. वरील सर्व

प्र १०.} खालीलपैकी कोणत्या राजांनी उत्तर भारतावर आक्रमण केले ?

अ] ध्रुव
ब] गोविंद तिसरा
क] इंद्र तिसरा

पर्यायः-
A. अ आणि ब
B. ब आणि क
C. फक्त अ
D. वरील सर्व


D. वरील सर्व