Header Ads

प्रश्नसंच - ६० [पर्यावरण]

प्र १.} पुदिना या वनस्पतीचा उपयोग _ _ _ _ _ _ _ म्हणून केला जातो.

A. वेदनाशामक
B. मलेरिया प्रतिबंधक
C. कर्करोग प्रतिबंधक
D. रक्तप्रवाह वर्धक


D. रक्तप्रवाह वर्धक

प्र २.} खालील परीसंस्थेतील प्राणी आणि त्यांचा पोषण प्रकार यांची अयोग्य जोडी ओळखा.

A. काळवीट - शाकाहारी
B. भुछत्रे - मृतोपाजीवी
C. चिंकारा - मांसाहारी
D. रानमांजर – मांसाहारी


C. चिंकारा - मांसाहारी

प्र ३.}  आंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी वातावरणीय रसायन परियोजना कोणत्या संस्थेअंतर्गत कार्यरत आहे ?

A. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आर्थिक आयोग
B. आंतरराष्ट्रीय भूआवरण - जीवावरण कार्यक्रम
C. महासागरीय संशोधनावर वैज्ञानिक समिती
D. वरीलपैकी नाही


B. आंतरराष्ट्रीय भूआवरण - जीवावरण कार्यक्रम

प्र ४.} थ्रिमाइल्स आयलंड अनु अपघात हि दुर्घटना कोणत्या देशाशी संबंधित आहे ?

A. रशिया
B. जपान
C. अमेरिका
D. चीन


C. अमेरिका

प्र ५.} युनेस्कोचा मानव आणि जीवावरण कार्यक्रम केव्हा सुरु करण्यात आला ?

A. १९७०
B. १९९५
C. २०००
D. २००२


A. १९७०

प्र ६.}  आधुनिक समाजाच्या आव्हानासंबंधी समिती कोणी आणि केव्हा स्थापन केली ?

A. सार्क-१९९८
B. NATO-१९६९
C. आसियान-२००२
D. आफ्रिका-१९७८


B. NATO-१९६९

प्र ७.} आसिको ही पर्यावरण संरक्षक चळवळ कोणत्या राज्यात झाली ?

A. महाराष्ट्र
B. मध्यप्रदेश
C. गुजरात
D. कर्नाटक


D. कर्नाटक

प्र ८.}  आम्ल पर्जन्याच्या बाबतीत अयोग्य विधाने ओळखा.

अ] राजस्थानातील आम्ल पर्जन्यामुळे भरतपूर पक्षी अभयारण्यात स्थलांतरित पक्षी कमी झाले आहेत.
ब] आग्राच्या ताजमहालवर आम्ल पर्जन्याचा विपरीत परिणाम जाणवत आहे.

पर्यायः-
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. एकही नाही
D. वरील दोन्ही


C. एकही नाही

प्र ९.}  १९८७ सालच्या  मॉन्ट्रीयल करार व १९८९ मधील लंडन परिषदेमध्ये कोणत्या बाबींवर भर देण्यात आला होता ?

अ] ओझोन -हासाचे गांभीर्य
ब] नष्ट होत जाणा-या प्रजातींचे संवर्धन
क] क्लोरो-फ्लोरो कार्बनचे उत्पादन २०%नी कमी करणे.

पर्यायः-
A. फक्त अ आणि ब
B. फक्त ब आणि क
C. फक्त अ आणि क
D. वरील सर्व


C. फक्त अ आणि क

प्र १०.}  आधुनिक समाजाच्या आव्हानासंबंधी समिती खालीलपैकी कोणत्या विषयावर लक्ष ठेवते ?

अ तटवर्ती प्रदूषण
ब] हवा प्रदूषण
क] खंडातर्गत पाणी

पर्यायः-
A. फक्त अ आणि ब
B. फक्त ब आणि क
C. फक्त अ आणि क
D. वरील सर्व


D. वरील सर्व