Header Ads

महाराष्ट्रातील अभयारण्ये [Sanctuaries in Maharashtra]

जिल्हाचे नाव अभयारण्याचे नाव जिल्हाचे नाव अभयारण्याचे नाव
सांगली सागरेश्वर भंडारा नवेगांव
अहमदनगर रेहेकुरी अहमदनगर देऊळगांव रेहेकुरी
कोल्हापूर राधानगरी ठाणे तानसा
जळगांव यावल चंद्रपूर ताडोबा
अमरावती मेळघाट अमरावती ढाकणा कोळकाज
पुणे मुळा-मुठा औरंगाबाद जायकवाडी
मुंबई माहीम गडचिरोली चापराला
सोलापूर माळढोक कोल्हापूर चांदोली
अहमदनगर माळढोक सांगली चांदोली
सिंधुदुर्ग मालवण जळगांव गौताळा औट्रमघाट
चंद्रपूर मधमेश्वर औरंगाबाद गौताळा औट्रमघाट
ठाणे भिमाशंकर अमरावती कोळकाज
पुणे भिमाशंकर सातारा कोयना
मुंबई बोरीवली(संजय गांधी) यवतमाळ किनवट
वर्धा बोर अकोला काटेपूर्णा
रायगड फणसाड अहमदनगर कळसूबाई
नांदेड पैनगंगा रायगड कर्नाळा
यवतमाळ पैनगंगा जळगांव औट्रमघाट
नागपूर पेंच चंद्रपूर अंधेरी
सोलापूर नान्नज धुळे अनेर
चंद्रपूर नांदूर मध्यमेश्वर भंडारा नागझिरा