Header Ads

मराठी साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे [Marathi Litterateur and their Pet Names]

  • कृष्णाजी केशव दामले – केशवसुत
  • गोविंद विनायक करंदीकर - विंदा करंदीकर
  • प्रल्हाद केशव अत्रे – केशवकुमार
  • राम गणेश गडकरी – गोविंदाग्रज
  • विष्णू वामन शिरवाडकर – कुसुमाग्रज
  • निवृत्ती रामजी पाटील - पी. सावळाराम
  • माधव त्र्यंबक पटवर्धन - माधव जुलिअन
  • चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर - आरती प्रभू
  • आत्माराम रावजी देशपांडे – अनिल