Header Ads

प्रश्नसंच - ८ [बुद्धीमत्ता चाचणी]

प्र.१} आजोबांबद्दल पुढीलपैकी कोणते विधान निश्चित खरे असेल ?

A. त्यांना एक मुलगा व मुलगी असेल.
B. त्यांचे वय ६५ वर्षापेक्षा जास्त असेल.
C. त्यांचे केस पांढरे असतील.
D. त्यांना नात अथवा नातू असेल.


D. त्यांना नात अथवा नातू असेल.

प्र.२} पुढीलपैकी कोणती दोन विधाने सोने हे चांदीपेक्षा जड आहे हा निष्कर्ष काढण्यासाठी उपयुक्त आहेत ?

अ] चांदी जस्तापेक्षा जड आहे.
ब] सोने शिशापेक्षा जड आहे.
क] शिसे चांदीपेक्षा जड आहे.
ड] लोखंड सोन्यापेक्षा हलके आहे.

A. ब आणि ड
B. क आणि ड
C. ब आणि क
D. अ आणि क


C. ब आणि क

प्र.३} खाली दोन विधाने दिली आहेत त्यावरून दोन निष्कर्ष काढलेले आहेत. विधानातील माहिती खरी आहे असे समजून कोणते निष्कर्ष योग्य आहेत ते सांगा.

विधान १] सर्व दिवे खांब आहेत.
विधान २] सर्व खांब दार आहेत.

निष्कर्ष अ] कोणतेही दार दिवे नाहीत.
निष्कर्ष ब] काही खांब दिवे आहेत.

पर्याय
A. फक्त अ योग्य
B. फक्त ब योग्य
C. दोन्ही योग्य
D. कोणतेही योग्य नाही


B. फक्त ब योग्य

प्र.४} रामचे वडील म्हणतात त्यांना तीन मुले आहेत. राम म्हणतो मला दोन भाऊ आहेत.तर कोणाचे म्हणणे चुकीचे आहे ?

A. रामच्या वडिलांचे
B. रामचे
C. दोघांचे
D. कोणाचेही नाही


D. कोणाचेही नाही

प्र.५}  लढाई करण्यासाठी सर्वात आवश्यक गोष्ट कोणती ?

A. हत्यारे
B. सैनिक
C. शत्रू
D. रणांगण


C. शत्रू

प्र.६} शेजारच्या व्यक्तीची ओळख करून देताना एक स्त्री म्हणाली, "त्याचे वडील माझ्या वडिलांच्या एकुलत्या एक मुलीचे सासरे आहेत." तर त्या स्त्रीचे त्या व्यक्तीशी नाते काय ?

A. सून-सासरा
B. सासू-जावई
C. नवरा-बायको
D. भाऊ-बहिण


C. नवरा-बायको

प्र.७} 'अ' या गावाहून 'ब' या गावी जायला ४ रस्ते आहेत आणि 'ब' या गावाहून 'क' या गावी जायला ५ रस्ते आहेत तर 'अ' या गावाहून 'क' या गावी जायला वेगवेगळे किती रस्ते आहेत ?

A. २०
B. ९
C. १०
D. ४०


A. २०

प्र.८} खाली दोन विधाने दिली आहेत त्यावरून दोन निष्कर्ष काढलेले आहेत. विधानातील माहिती खरी आहे असे समजून कोणते निष्कर्ष योग्य आहेत ते सांगा.

विधान १] सर्व चिकू पेरू आहेत.
विधान २] सर्व डाळिंब हे पेरू नाहीत.

निष्कर्ष अ] सर्व डाळिंब चिकू आहेत.
निष्कर्ष ब] काही डाळिंब चिकू आहेत.

A. फक्त अ योग्य
B. फक्त ब योग्य
C. दोन्ही योग्य
D. वरीलपैकी एकही नाही 


D. वरीलपैकी एकही नाही

प्र.९} परवा सोमवार होता. काल जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली. आज हवामान ढगाळ आहे. हि तिन्ही विधाने सत्य असल्यास पुढीलपैकी कोणते विधान निश्चित सत्य असेल ?

A. उद्या पाऊस पडेल.
B. रविवारी पाऊस पडला नाही.
C. मंगळवारी पाऊस पडला.
D. सोमवारी हवा स्वच्छ होती.


C. मंगळवारी पाऊस पडला.

प्र.१०} रमेश हा रश्मीचा भाऊ व सुशांत हा रश्मीचा मुलगा आहे. वाणी हि विनिताचि मुलगी आहे. विनिता रश्मीची बहिण आहे. तर वाणी हि सुशांतची कोण ?

पर्याय
A. भाची
B. मुलगी
C. आत्या
D. मावस बहिण


D. मावस बहिण