Header Ads

प्रश्नसंच - ३५ [भूगोल]

प्र १.} आक्राणी टेकड्या कोणत्या पर्वतरांगेत आहेत ?

A. सातपुडा
B. गाविलगढ
C. सातमाळा
D. दरकेसा


A. सातपुडा

प्र २.} महाराष्ट्रात सर्वाधिक तिळाची लागवड कोठे केली जाते ?

A. औरंगाबाद
B. जळगाव
C. नाशिक
D. धुळे


B. जळगाव

प्र ३.} सुवर्णदुर्ग हा कोणत्या प्रकारचा किल्ला आहे ?

A. सागरी
B. भुईकोट
C. घाटमाथा
D. डोंगरमाथा


A. सागरी

प्र ४.} महाराष्ट्रात हिवाळ्यात सर्वाधिक सापेक्ष आद्रतेचे प्रमाण कोठे असते ?

A. उत्तर महाराष्ट्र
B. नागपूर
C. कोकण
D. मराठवाडा


C. कोकण

प्र ५.} कोकणात उंचीवरील प्रदेशातील जांभा जमिनीवर कोणती अरण्ये आढळतात ?

A. उप-समशीतोष्ण
B. समशीतोष्ण
C. वर्षारण्ये
D. पानझडी


C. वर्षारण्ये

प्र ६.} सुरजागड डोंगररांगा कोणत्या जिल्ह्यात आहेत ?

A. नागपूर
B. चंद्रपूर
C. गोंदिया
D. गडचिरोली


D. गडचिरोली

प्र ७.} खालीलपैकी कोठे तांदूळ संशोधन केंद्र आहे ?

A. नाशिक
B. गोंदिया
C. खोपोली
D. दापोली


C. खोपोली

प्र ८.} अयोग्य विधाने ओळखा.

अ] मध्यप्रदेशात सातमाळा पर्वतरांगांमध्ये तापी नदी उगम पावते.
ब] तापी नदी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहते.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. अ व ब दोन्ही
D. एकही नाही


A. फक्त अ
{मध्यप्रदेशात सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये तापी नदी उगम पावते.}

प्र ९.} 'अल्लापल्ली अरण्ये' खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आढळतात ?

A. आंध्रप्रदेश सीमेवर
B. गडचिरोली
C. विदर्भ
D. सिंधुदुर्ग


C. विदर्भ

प्र १०.} महाराष्ट्रात प्रमुख खनिजांच्या उत्खननासाठी एकूण किती खनिजपट्टे आहेत ?

A. २००
B. ८५
C. २८५
D. ५५


C. २८५