Header Ads

प्रश्नसंच - ३८ [अर्थशास्त्र]

प्र १.} २०१२ च्या आकडेवारीनुसार देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी पहिली तीन राज्ये कोणती ?

A. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
B. बिहार, केरळ, महाराष्ट्र
C. गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
D. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात


A. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल

प्र २.} शेतक-यांना शेती विकासासाठी जमिनीच्या तारणावर दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणारी बँक कोणती ?

A. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
B. आरबीआय
C. नाबार्ड
D. भूविकास बँक


D. भूविकास बँक

प्र ३.} खालील विधाने कोणत्या अर्थ व्यवस्थेची लक्षणे आहेत ?

अ] या अर्थ व्यवस्थेमध्ये भांडवलवाद व समाजवाद दोन्हीतील दोषांचे निवारण केलेले असते.
ब] यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्र समाविष्ठ असतात.

पर्याय
A. भांडवलशाही
B. लोकशाही
C. मिश्र
D. समाजवादी


C. मिश्र

प्र ४.} स्वातंत्र्यानंतर सर्वप्रथम कोणत्या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले ?

A. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
B. आय.सी.आय.सी.आय
C. पंजाब नॅशनल बँक
D. स्टेट बँक ऑफ इंडिया


A. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

प्र ५.} स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातून स्थिर भांडवलाचा घसारा वजा केल्यास प्राप्त होणा-या मुल्यास काय म्हणतात ?

A. निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न
B. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न
C. निव्वळ देशांतर्गत उत्पन्न
D. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न


C. निव्वळ देशांतर्गत उत्पन्न

प्र ६.} प्रादेशिक ग्रामीण बँका खालीलपैकी कोणाला प्रत्यक्ष कर्ज मंजूर करतात ?

A. उद्योगपती
B. ग्रामीण कारागीर
C. सधन शेतकरी
D. गृहनिर्माण प्रकल्प


B. ग्रामीण कारागीर

प्र ७.} खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.

अ] गिनी गुणांकाचे मुल्य नेहमी  ० ते १ च्या दरम्यानच असते.
ब] गिनी गुणांक जेवढा जास्त तेवढी आर्थिक विषमता कमी असते.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. दोन्ही योग्य
D. दोन्ही अयोग्य


A. फक्त अ
{गिनी गुणांक जेवढा जास्त तेवढी आर्थिक विषमता जास्त असते.}

प्र ८.} RBIच्या वार्षिक धोरणाला काय म्हणतात ?

A. मौद्रिक व पतधोरण
B. अर्थसंकल्पीय धोरण
C. वित्तीय धोरण
D. राजकोषीय धोरण


A. मौद्रिक व पतधोरण

प्र ९.} ग्रामीण व नागरी भागाकरिता स्वतंत्र मासिक ग्राहक किंमत निर्देशांक तयार करण्यात येतात याकरिता आधारभूत वर्ष कोणते वापरले जाते ?

A. १९९३
B. २००३
C. २००५
D. २००८


B. २००३

प्र १०.} खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.

अ] जी.एस.पटेल समितीच्या शिफारशीच्या आधारावर १९८८ मध्ये सेबीची स्थापना झाली.
ब] १ एप्रिल १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा मिळाला.

पर्याय
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. दोन्ही योग्य
D. दोन्ही अयोग्य


A. फक्त अ
{३१ जानेवारी १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा मिळाला.}