Header Ads

प्रश्नसंच - ४१ [राज्यघटना]

प्र १.} राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती हि दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास राष्ट्रपती म्हणून कोण काम पाहतो ?

A. पंतप्रधान
B. लोकसभा सभापती
C. सरन्यायाधीश
D. महालेखापाल


C. सरन्यायाधीश

प्र २.} स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या सरनाम्यातील तत्वांमागची प्रेरणा कोणती आहे ?

A. अमेरिकन राज्यक्रांती
B. आयरिश राज्यक्रांती
C. रशियन राज्यक्रांती
D. फ्रेंच राज्यक्रांती


D. फ्रेंच राज्यक्रांती

प्र ३.} राज्यसभेचे सदस्य कशाप्रकारे निवडले जातात ?

A. लोकांकडून
B. विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांकडून
C. विधान परिषदेच्या सदस्यांकडून
D. यापैकी नाही


B. विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांकडून

प्र ४.} राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमांतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे ?

A. १२ ते १४
B. २१ ते २४
C. २५ ते २८
D. २९ ते ३०


C. २५ ते २८

प्र ५.} खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा.

A. लोकसभा सभापतींकडून विसर्जित केली जाते.
B. राज्यसभेचा कालावधी ६ वर्षे असतो.
C. धनविधेयक राज्यसभेत प्रथम मांडले जाते.
D. राज्यसभेचे १/३ सदस्य दर २ वर्षांनी निवृत्त होतात.


D. राज्यसभेचे १/३ सदस्य दर २ वर्षांनी निवृत्त होतात.

प्र ६.} लोकसभा सभापतीची निवड कोण करते ?

A. राष्ट्रपती
B. पंतप्रधान
C. संसद सदस्य
D. लोकसभा सदस्य


D. लोकसभा सदस्य

प्र ७.} घटनेच्या सरनाम्यातून खालीलपैकी काय दिसून येते ?

अ] साध्य करावयाचे स्त्रोत
ब] शासन व्यवस्था
क] सत्तेचा स्त्रोत

पर्यायः-
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. अ आणि ब
D. वरील सर्व


D. वरील सर्व

प्र ८.} विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी किती वाचन अवस्थांमधून जावे लागते ?

A. तीन
B. चार
C. पाच
D. दोन


A. तीन

प्र ९.} लोकसभेची लोकनिर्वाचित सदस्यसंख्या जास्तीत जास्त किती असू शकते ?

A. ५४५
B. ५५०
C. ५५२
D. ५४३


B. ५५०

प्र १०.} खालीलपैकी राज्यांचा अस्तित्वात येण्याचा योग्य क्रम लावा.

A. सिक्कीम-अरुणाचल प्रदेश-नागलॅंड-हरियाणा
B. सिक्कीम-हरियाणा-नागलॅंड-अरुणाचल प्रदेश
C. नागलॅंड-हरियाणा-सिक्कीम-अरुणाचल प्रदेश
D. हरियाणा-सिक्कीम-अरुणाचल प्रदेश-नागलॅंड


C. नागलॅंड-हरियाणा-सिक्कीम-अरुणाचल प्रदेश