Header Ads

प्रश्नसंच - ४४ [भूगोल]

प्र १.} खालीलपैकी कोणत्या वृक्षाने भारतातील सर्वात जास्त क्षेत्रीय भाग व्यापला आहे ?

A. स्फ़्रुस
B. देवधर
C. साल
D. साग


C. साल

प्र २.} ’कुरुख’ हि जमात खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आढळते ?

अ] आसाम
ब] झारखंड
क] मेघालय
ड] ओरिसा

पर्यायः-

A. अ आणि ब
B. ब आणि क
C. ब आणि ड
D. क आणि ड


३] ब आणि ड

प्र ३.} चंबळ ही कोणत्या नदीची उपनदी आहे ?

A. गंगा
B. महानदी
C. यमुना
D. शोण


C. यमुना

प्र ४.} अयोग्य विधाने ओळखा.

१] काक्रापार जलविद्युत केंद्र गुजरात राज्यात आहे.
ब] रावतभाटा अणूविद्युत केंद्र आंध्रप्रदेश मध्ये आहे.

पर्यायः-
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. अ आणि ब दोन्ही
D. एकही नाही


C. अ आणि ब दोन्ही

प्र ५.} खालीलपैकी कोणते शहर लोकर लघुउद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे ?

A. मदुराई
B. जालंधर
C. गाझियाबाद
D. घाटशिला


B. जालंधर

प्र ६.} नाईल हि आफ्रिकेतील सर्वात लांब नदी खालीलपैकी कोणत्या देशातून वाहत नाही ?

A. इथिओपिआ
B. युगांडा
C. सोमालिया
D. केनिया


C. सोमालिया

प्र ७.} खालीलपैकी कोणते ज्वालामुखीय बेट अटलांटिक महासागराशी संबंधित आहे ?

A. मॉरेशर्स
B. दक्षिण सॅंडविच
C. मदेयरा
D. सेंट हेलेना


D. सेंट हेलेना

प्र ८.} खालीलपैकी कोणता देश भूवेष्टित आहे ?

A. कंबोडिया
B. मलेशिया
C. लाओस
D. थायलंड


C. लाओस

प्र ९.} व्यापारी तत्वावर धान्याची शेती हे खालीलपैकी कोणत्या मैदानी प्रदेशाचे वैशिष्ट आहे ?

A. उत्तर चीन मैदान
B. पंपाज मैदान
C. व्होल्गा मैदान
D. डॅन्यूब खोरे


B. पंपाज मैदान

प्र १०.} तिहरी प्रकल्पासंदर्भात अयोग्य विधान ओळखा.

अ] हा पर्यावरणदृष्ट्या वादग्रस्त प्रकल्प आहे.
ब] मुख्य धरण भागिरथी नदीवर आहे.

पर्यायः-
A. फक्त अ
B. फक्त ब
C. अ आणि ब दोन्ही
D. एकही नाही


D. एकही नाही